Mrežica za košarkaški obruč od lanca

Description

Proizvod izrađen po pocinkovanog lanca. Otporna na sve meteorloške uslove.
Jednostavno postavljanje i skidanje.