Naš osnovni imperativ je udovoljiti željama svakog kupca!

Backa Palanka 2018

Postavljanje kosarkaske konstrukcije TK2 u Backoj Palanci

Autor fotografija: MobexCIP