Naš osnovni imperativ je udovoljiti željama svakog kupca!

Čenej kod Novog Sada 2016

Izrada i postavljanje košarkaške konstrukcije DK2 u Čeneju kod Novog Sada 2016

Autor fotografija: MobexCiP