Naš osnovni imperativ je udovoljiti željama svakog kupca!

Naselje Hemograd Vršac 2017

Izrada košarkaških konstrukcija na tri lokacije u Vršcu 2017.
Lokacija 2: Naselje Hemograd
Izrada i postavljanje košarkaških konstrukcija TK1 u naselju Hemograd

Autor fotografija: MobexCiP