Naš osnovni imperativ je udovoljiti željama svakog kupca!

Naselje Pavlis Vršac 2017

Izrada košarkaških konstrukcija na tri lokacije u Vršcu 2017.

Lokacija 3: Naselje Pavlis

Izrada i postavljanje košarkaških konstrukcija TK1 u naselju Pavlis

Autor fotografija: MobexCiP