Naš osnovni imperativ je udovoljiti željama svakog kupca!

OŠ „Vuk Karadžić“ Vršac 2017

Izrada košarkaških konstrukcija na tri lokacije u Vršcu 2017.

Lokacija 1: OŠ „Vuk Karadžić“ Vršac

Izrada i postavljanje košarkaških konstrukcija TK1 u osnovnoj školi „Vuk Karadžić“

Autor fotografija: MobexCiP