Naš osnovni imperativ je udovoljiti željama svakog kupca!

Palic 2020

Isporuka kosarkaske konstrukcije MK3 kupcu sa Palica

Autor fotografija: MobexCIP